Historik & Museum

På Långholmens vandrarhem bor du i de ursprungliga men i dag helt nyrenoverade
fängelsecellerna på Kronohäktet. Kronohäktet byggdes på 1840-talet och stängdes år 1975. Du
bor i 2 – 4-bäddsceller som idag erbjuder smarta lösningar för en bekväm vistelse. Som medlem i
STF bor du till reducerat pris. Mot ett mindre tillägg kan rummet uppgraderas till en
cell med dusch och WC. Vår reception har en liten shop och ”minicafé” och är öppen dygnet
runt.
P.S. Du får egen nyckel till din cell!

Långholmen är, som hörs på namnet, en långsmal ö. I äldre tid bestod ön av magra betesmarker mellan kala berg. Man har funnit spår av forntida boplatser från så tidigt som 900-tal. På 1800-talet hittades här en silverskatt med tyska mynt, präglade på 900-talet. Första gången ön omtalas i historien är 1435 då medeltida dokument berättar att Sveriges riksråd höll ett möte på Långholmen. En annan historisk händelse var då Gustav Vasa förlade sina trupper på ön innan han intog staden 1523. Långholmen tillhörde kronan fram till 1647 då drottning Christina donerade ön till Stockholm stad.

Första bebyggelsen

På ön inrättades en sjötull 1622 som var verksam till 1857. Vid sjötullen låg snabba segeljakter som kunde stoppa farkoster som ”glömt” att gå in i tullen. Den ökade sjöfarten på Mälaren under stormaktstiden var upphovet till att ett mindre skutvarv etablerades vid Pålsundet 1685. (Sundet mellan Söder Mälarstrand och Långholmen).

Alstavik

Den välbeställde bryggaren Jochum Ahlstedt arrenderade 1649 markområden på ön som han odlade upp. Han byggde här ett ståtligt stenhus, Alstavik. Malmgården förvärvades av staten 1724 och omvandlades till spinnhus, en straffinrättning för kvinnor.

Fängelset

Fängelseverksamheten byggdes ut efterhand och kom att dominera ön under 250 år. Under fängelsetiden uppfördes även några stora privatbyggnader på ön. Sjösidan mot Mälaren förskönades under 1800-talet senare del. Stora mängder av lera lades på berget och 3000 träd planterades av fångarna. Det är tack vare det som ön är en grön oas. I början av 1900-talet planerade staden att anlägga en natur- och folkpark på östra sidan och en del vägar och parkplanteringar anlades. Det är nu ön börjar kunna leva upp till sitt rykte – den gröna ön mitt i Stockholm. 1975 upphör fängelseverksamheten.

Ny epok

Under en tid står fängelsebyggnaderna och förfaller och en hel del måste senare rivas. 1989 öppnar Långholmens Hotell och vandrarhem med wärdshus och konferensmöjligheter. En ny epok börjar och nu kan alla njuta av denna vackra ö med sin fängslade historia.

Museum

Långholmens museum ger dig en möjlighet att få veta mer om öns 250-åriga fängelsehistoria, från Spinnhusets dagar på 1700-talet tills det att fängelset stängdes 1975. Gå in i en fängelsecell och upplev hur fångarna bodde på den tid det begav sig. Läs och upplev dåtidens fängelsevillkor, hur fångarna behandlades och hur deras vardag såg ut.

Priser & öppettider

Vuxna25:-
Barn10:-

Gratis inträde för boende gäster

Fängelsemuseet är öppet alla dagar 11.00-16.00. Vissa tider på året anordnas visningar på helger. Välkommen till Stockholms mest fängslande museum.

Guidning

Under sommaren har vi öppna guidningar på söndagar kl. 14.00. Priset är 75:- för vuxna och 35:- för barn. Vi ordnar också guidade visningar för grupper året runt. Maila museum@langholmen.com