Magdalena Rudenschöld

Hovdamen som blev Långholmens spinnhus första ”kändishjon”. Det här är historien om Magdalena Rudenschöld som satt inspärrad 1794-1796.

Född 1766 i Stockholm, död 1823. Hovdam vid sjutton års ålder hos Sofia Albertina. Vacker och charmig som hon var blev Magdalena en mycket firad och uppskattad hovdam vid det gustavianska hovet och dessutom utnyttjad. Uppvaktad av många män, med framförallt av Gustav Mauritz Armfeldt som hon inledde ett kärleksförhållande med och som hon dessutom fick två barn med men som dog i späd ålder.

Uppsökt av agenter

Under Ryska kriget 1788-1790 uppsöktes Magdalena av ryska och tyska och engelska agenter som via henne försökte komma i kontakt med Armfeldt. Men de lyckade inte övertala henne att vara den förmedlade länken. Efter Gustav III:s död och när Armfedt flyttade utomlands, var Magdalena den förmedlande kontakten mellan Armfeldt och gustavianerna. Magdalena deltog aldrig aktivt i uppgörandet av planerna för att störta förmyndarregeringen, men avrådde våldsaktioner och samarbete med ryssarna. Trots detta övertalade Armfeldt att vara hans förmedlare.

Dömd till döden

Det hela uppdagades och i december 1793 häktades Magdalena. Man hade svårt att hitta bevis, eftersom Magdalena hade förstört chiffernyckeln som hon och Armfeldt använt. Bevisen kom fram via Reuterholm som hade hittat all korrespondens. Hovrätten dömde Magdalena till döden och schavottering. Hertig Karl (sedemera Karl XIII)visade emellertid medlidande med denna vackra hovdam och benådade henne till livet. Men spinnhus och schavottering slapp hon inte undan. Straffet verkställdes 1794. Armfeldt förderevs i landsflykt och tillbringade en längre tid i landsflykt.

1796 frigavs Magdalena och fick genom hertig Karls försorg en liten egendom på Gotland. Efter några år i Schweiz under början av 1800 återvände hon till Stockholm där hon skrev sin biografi. Magdalena Rudeshöld dog i Stockholm 1823.

VÄLKOMMEN TILL ÖN

Boka ditt besök hos oss eller hör av dig!
Telefon: 08-720 85 00    Mail: info@langholmen.com

BOKA

Se även:

Top image

Teater & Middag

Peter Perski spelar Isaac Grünewald oktober - november 2024!

LÄS MER & BOKA
Top image

Historia

Lär dig mer om öns och fängelsets historia.

LÄS MER
Top image

Museum

Lär dig mer om öns historia i vårt fängelsemuseum.

LÄS MER