Långholmens historia

Långholmen har en lång och intressant historia. På ett eller annat sätt har ön fyllt speciella funktioner för Stockholm.

Historien för ön börjar

Långholmen är, som hörs på namnet, en långsmal ö. I äldre tid bestod ön av magra betesmarker mellan kala berg. Man har funnit spår av forntida boplatser från så tidigt som 900-tal. På 1800-talet hittades här en silverskatt med tyska mynt, präglade på 900-talet. Första gången ön omtalas i historien är 1435 då medeltida dokument berättar att Sveriges riksråd höll ett möte på Långholmen.

En annan historisk händelse var då Gustav Vasa förlade sina trupper på ön innan han intog staden 1523. Långholmen tillhörde kronan fram till 1647 då drottning Christina donerade ön till Stockholm stad.

 

Första bebyggelsen

På ön inrättades en sjötull 1622 som var verksam till 1857. Vid sjötullen låg snabba segeljakter som kunde stoppa farkoster som ”glömt” att gå in i tullen. Den ökade sjöfarten på Mälaren under stormaktstiden var upphovet till att ett mindre skutvarv etablerades vid Pålsundet 1685. (Sundet mellan Söder Mälarstrand och Långholmen).

 

Alstavik

Den välbeställde bryggaren Jochum Ahlstedt arrenderade 1649 markområden på ön som han odlade upp. Han byggde här ett ståtligt stenhus, Alstavik. Malmgården förvärvades av staten 1724 och omvandlades till spinnhus, en straffinrättning för kvinnor.

 

Fängelset

Fängelseverksamheten byggdes ut efterhand och kom att dominera ön under 250 år. Under fängelsetiden uppfördes även några stora privatbyggnader på ön. Sjösidan mot Mälaren förskönades under 1800-talet senare del. Stora mängder av lera lades på berget och 3000 träd planterades av fångarna. Det är tack vare det som ön är en grön oas. I början av 1900-talet planerade staden att anlägga en natur- och folkpark på östra sidan och en del vägar och parkplanteringar anlades. Det är nu ön börjar kunna leva upp till sitt rykte – den gröna ön mitt i Stockholm. 1975 upphör fängelseverksamheten.

 

Ny epok

Under en tid står fängelsebyggnaderna och förfaller och en hel del måste senare rivas. 1989 öppnar Långholmens Hotell och vandrarhem med wärdshus och konferensmöjligheter. En ny epok börjar och nu kan alla njuta av denna vackra ö med sin fängslade historia.

Läs mer om Långholmens historia:

Top image

Guillou

Journalisten Jan Guillou var en av de sista fångarna på Långholmen.

LÄS MER
Top image

Giljotinen

Historien om hur giljotinen kom till Sverige.

LÄS MER
Top image

Grünewald

Om konstnären Isaac Grünewald vistelse på Långholmen.

LÄS MER
Top image

Rudenschöld

Historien om Magdalena Rudenschölds öde på Långholmen.

LÄS MER
Top image

Dalman

Om skarprättare Anders Gustav Dalman liv.

LÄS MER
Top image

Cellsystemen

Ett fängelse på Långholmen men med två cellsystem.

LÄS MER
Top image

Hinke

En pionjär inom arbetarrörelsen och fängelsegäst på Långholmen.

LÄS MER
Top image

Tiden går...

”...klockan slår, evigheten förestår”-står det på Spinnhusets klocka från 1724.

LÄS MER
Top image

Under putsen

Vi hittade dolda byggnadsdetaljer från mitten av 1800-talet.

LÄS MER

VÄLKOMMEN TILL ÖN

Boka ditt besök hos oss eller hör av dig!
Telefon: 08-720 85 00    Mail: info@langholmen.com

BOKA

Se även:

Top image

Museum

Lär dig mer om öns historia i vårt fängelsemuseum.

LÄS MER
Top image

Öppna guidningar

Lär dig mer om öns 250-åriga händelserika fängelsehistoria.

LÄS MER
Top image

Fängelseguidning

Följ med vår kunniga guide på en tur i fängelset.

LÄS MER