Historik

Långholmen är, som hörs på namnet, en långsmal ö. I äldre tid bestod ön av magra betesmarker mellan kala berg. Man har funnit spår av forntida boplatser från så tidigt som 900-tal. På 1800-talet hittades här en silverskatt med tyska mynt, präglade på 900-talet. Första gången ön omtalas i historien är 1435 då medeltida dokument berättar att Sveriges riksråd höll ett möte på Långholmen.

Långholmens historia

Långholmen är, som hörs på namnet, en långsmal ö. I äldre tid bestod ön av magra betesmarker mellan kala berg. Man har funnit spår av forntida boplatser från så tidigt som 900-tal. På 1800-talet hittades här en silverskatt med tyska mynt, präglade på 900-talet. Första gången ön omtalas i historien är 1435 då medeltida dokument berättar att Sveriges riksråd höll ett möte på Långholmen.

Skarprättare Dalman

Förr i tiden var titlar väldigt viktigt. En som inte stack under stol med sin yrkestitel var skarprättare Anders Gustav Dalman. Läs mer om denne märklige man innan han tog ner skylten för gott.

Guillou: ”Säkerheten var ett skämt”

Författaren och journalisten Jan Guillou var en av de sista fångarna på Långholmen. Han satt där 1974, dömd för olovlig underrättelseverksamhet i samband med IB-affären.

Tiden går...

”Tiden går, klockan slår, evigheten förestår”-står inpräntat på Spinnhusets klocka från 1724. Tiden går onekligen, i år är det 42 år sedan Långholmens fängelse stängde 1975.

Hinkes fria kärlek ledde till Långholmen

Läs historien om Henrik Bergegren som alla kände till i början på förra seklet.

Bakom putsen lurar nya nummer

Vi fick en liten överraskning när vi började renovera väggarna i rastgårdarna på Kronohäktet. När putsen knackades bort hittade vi den ursprungliga färgen och den gamla numreringen på de nio rastgårdarna från 1860-talet.

Isaac Grünewald

När du besöker Långholmen, varför inte göra en liten konstrunda samtidigt? Vi har ett urval målningar från Isaacs Grünewalds Långholmssvit i vårt wärdshus.