Historik

Långholmen är, som hörs på namnet, en långsmal ö. I äldre tid bestod ön av magra betesmarker mellan kala berg. Man har funnit spår av forntida boplatser från så tidigt som 900-tal. På 1800-talet hittades här en silverskatt med tyska mynt, präglade på 900-talet. Första gången ön omtalas i historien är 1435 då medeltida dokument berättar att Sveriges riksråd höll ett möte på Långholmen.

Hinkes fria kärlek ledde till Långholmen

Henrik Bergegren var ”Hinke” i allas mun i början på förra seklet. Lika avskydd på den politiska högerkanten som älskad till vänster, med vissa undantag. Hans frispråkighet bland annat ifråga om sex väckte skandal och ledde till flera cellvistelser i fängelset på Långholmen.

Långholmens historia

Långholmen är, som hörs på namnet, en långsmal ö. I äldre tid bestod ön av magra betesmarker mellan kala berg. Man har funnit spår av forntida boplatser från så tidigt som 900-tal. På 1800-talet hittades här en silverskatt med tyska mynt, präglade på 900-talet. Första gången ön omtalas i historien är 1435 då medeltida dokument berättar att Sveriges riksråd höll ett möte på Långholmen.

Louise Hoffsten ger röst åt fångarna

En sommar på 90-talet sjöng Louise Hoffsten vid en utomhuskonsert på Långholmen. Minnet hon tog med sig var att arrangören stack med kassan och gaget. Om han fick sitt straff är okänt. Säkert är att han slapp sitta i det gamla Centralfängelset. Nedslitet och hundra år gammalt hade det rivits några år tidigare och givit plats för konserten.

Ett fängelse - två cellsystem

Långholmens fängelse var unikt med två olika typer av celler i ett och samma samma fängelse, Philadelphiasystemet och Auburnsystemet.

När giljotinen kom till Sverige

Hur kom giljotinen till Sverige? Sista avrättningen med huggbila var 1900 i Västerås. Nu skulle dödsstraffet "humaniseras" och en giljotin skulle inhandlas. Läs om hur "skördetröskan" kom till Långholmen på vår hemsida.

Isaac Grünewald

När du besöker Långholmen, varför inte göra en liten konstrunda samtidigt? Vi har ett urval målningar från Isaacs Grünewalds Långholmssvit i vårt wärdshus.

Skarprättare Dalman

Förr i tiden var titlar väldigt viktigt. En som inte stack under stol med sin yrkestitel var skarprättare Anders Gustav Dalman. Läs mer om denne märklige man innan han tog ner skylten för gott.

Guillou: ”Säkerheten var ett skämt”

Författaren och journalisten Jan Guillou var en av de sista fångarna på Långholmen. Han satt där 1974, dömd för olovlig underrättelseverksamhet i samband med IB-affären.

Tiden går...

”Tiden går, klockan slår, evigheten förestår”-står inpräntat på Spinnhusets klocka från 1724. Tiden går onekligen, i år är det 42 år sedan Långholmens fängelse stängde 1975.