Notarien

Boka här

Notarien är vår nyaste konferenssal med plats upp till 14 personer.

Fakta

U-bordupp till 14 personer
Mått5,5m x 4,5m

Finns i salen

LCD-projektor - TV/Video - Whiteboard - Blädderblock - Trådlöst internet - Mineralvatten & godis - Block & pennor - Bordsryttare

Och lite historik....

I Sverige används titeln notarie i första hand för de yngre jurister som fullgör så kallad notarietjänstgöring vid underrätt, d.v.s. tingsrätt eller förvaltningsrätt. Där handlägger notarierna bl.a. mål och protokollför vid förhandlingar. Efter så kallade "ettårsförordnande" har de rätt att sitta som ordförande vid mål av "enklare beskaffenhet" som till exempel snatteri, ringa narkotikabrott och hastighetsöverträdelser. En behörig notarie har därutöver rätt att döma och fatta beslut i konkurser, äktenskapsskillnad, godmanskap m.m.

Den del av Kronohäktet, där denna konferenslokal ligger, uppfördes åren 1866-67 och har till största del använts som administrationslokaler. Tillbygget utgjordes av en nord-sydlig flygel som sammanbyggdes med den före detta klädesfabrikens västra gavel. Där ligger de äldsta fängelsecellerna (numera bl.a. fängelsemuseet). År 1924 inreddes dessutom rannsakningslokaler på översta våningen, idag konferensrummet Tingssalen.

Det finns två separata trapphus i byggnaden. Det ena nyttjades av fångarna och det andra av personal och besökande, t.ex. domstolspersonal som skulle delta vid brottsmål i Tingssalen.
.