Vi är Svanenmärkta!

Att svanenmärka Långholmen är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt.

MILJÖMÄRKA LÅNGHOLMEN

2009 bestämde vi oss för att miljömärka anläggningen. Vi valde svanenmärkning eftersom vi ansåg att det var den största och mest seriösa miljömärkning som fanns. Det var också ett viktigt beslut för ett fortsatt miljöengagemang. Att miljömärka hotellet skulle ha inneburit en märkning av hela verksamheten, men vi valde att gå ännu längre. Vi lämnade även en ansökan om att bli en svanenmärkt restaurang. Långholmens Wärdshus var den första restaurangen på Södermalm i Stockholm att bli Svanmenärkta och är en av 40st Svanenmärkta restauranger i Sverige.

Svanen

Miljömärket Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. För att nå dit är det viktigt att alla hjälps åt och väljer miljömärkta produkter. Att svanenmärka Långholmen är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt. Vi vill genom detta göra det möjligt för dig att använda världens knappa resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Här kan du konsumera med ett gott samvete! Och du – ett rent miljösamvete gör att man sover lite bättre.

Här är Långholmens statistik från Svanen 2016

Till Svanen skickar vi årligen in uppdateringar av våra inköp för att sedan få en tydlig statistik och överblick på vårt miljöarbete.

Energi och CO2

Energiindex för 2016 blev 1,1 (1,24 2015). Målvärdet är 1,0 och gränsvärdet för en Svanenmärkt anläggning är 1,6. Koldioxidindex för 2016 blev också 1,1 (1,24 2015). Målvärdet är 1,0.

Kemikalier

Användning av kemikalier. Här har vi först och främst koncentrerat våra inköp av produkter så att vår kemikalieförteckning blir mycket kortare. Vi kan däremot ytterligare bättra oss på att koncentrera inköpen hos färre leverantörer för att minska antalet transporter. Detta sätter vi som mål 2017. Diskmedel har vi till 100 % köpt miljömärkt. Gränsvärdet är 90 % för en Svanenmärkt anläggning. Diskteknik som är vår leverantör har stort utbud av miljömärkta produkter, använder endast biobränsle till sina transporter samt har ett returneringssystem för plastförpackningar. Långholmen har returnerat 437 plastförpackningar under 2016. Tvättmedel har vi också till 100 % köpt miljömärkt. Gränsvärdet för en Svanenmärkt anläggning är 90 %. Rengöringsmedel har vi köpt miljömärkt till 98,8 % och här är gränsvärdet 80 % för en Svanenmärkt anläggning. Vi köper även in en del specialrengöringsprodukter som inte används dagligen. Av dessa är 65 % miljömärkta.

Livsmedel

Av den totala mängden livsmedel och dryck som köptes in under 2016 var 11,27 % ekologiskt. (10,24 % 2015). Gränsvärdet är 5 %. Bryter vi ner inköpen så kan vi se en ökning gällande inköpen av öl/vin/sprit från 8 % 2015 till 30,78 % 2016! 24,07 % av den totala mängden fisk/skaldjur som köptes in var märkt med MSC eller KRAV.

Papper

Mjukpapper har vi köpt miljömärkt till 94 %. 90 % är obligatoriskt. Kopieringspapper har vi köpt miljömärkt till 95,94 %. 90 % är obligatoriskt.

Övrigt

Servetter 54 % (50 % gräns), blädderblock 100 % (90 % gräns), tvål/schampo 100 % (90 % gräns), schampo/tvål som säljs till gäst 100 % (gräns 50 %). Arbetskläder till housekeeping har köpts miljömärkt detta år!

Mål för 2017

Vårt miljöarbete är ju ständigt pågående och vi vill fortsätta att öka vårt miljöansvar. Våra mål för 2017 är:

  • Minska andelen livsmedel med palmolja
  • Byta ut till endast ekologiskt utbud i hotellets kiosk
  • Ytterligare öka mängden ekologiskt
  • Minska vattenförbrukningen
  • Miljöworkshops för personalen
  • Minska matsvinnet i restaurangen och jobba med klimatsmarta menyer och mer vegetariskt.

 

Svanenmärkt Hotell, Konferens och Restaurang

Licens nr 3055 0069