Klimat- kompensation

2012 tog vi ett beslut att kompensera för vår klimatpåverkan.

Klimatkompensation

Genom företaget Zeromission har vi fått hjälp att beräkna vår klimatpåverkan. 2015 kompenserade vi för 91 ton CO2, bl.a. för uppvärmning, elektricitet, tjänsteresor, tjänstefordon och pappersförbrukning. Genom att jobba aktivt med miljön försöker vi ständigt att minska vår miljöpåverkan och våra CO2-utsläpp. Långholmen Hotell & Restaurang klimatkompenserar och det är som komplement till vårt miljöarbete.

Trädplantering

Vår klimatkompensation går, genom Zeromission, till trädplanteringsprojektet ”Trees for global benefit” i Uganda. Målet med detta projekt är att förbättra kunskap och medvetenhet om klimatrelaterade frågor hos jordbrukare samt att utbilda i trädplantering och trädskötsel. Det är mer är 1000 småbrukare som hanterar över 1 miljon träd på över 1000 hektar. Några aktiviteter som projektet stödjer är att återplantera inhemska arter för att ge bönderna tillgång till byggnadsmaterial, biobränsle och mat samt att involvera befolkningen i beslutsprocessen. Hållbart skogsjordbruk leder även till en förbättring på kvalitén av utarmade jordar samt ökad biologisk mångfald.