Klimat- kompensation

2012 tog vi ett beslut att kompensera för vår klimatpåverkan.

Klimatkompensation

Genom företaget Zeromission har vi fått hjälp att beräkna vår klimatpåverkan. 2017 kompenserade vi för 55 ton CO2, bl.a. för uppvärmning, elektricitet, tjänsteresor, tjänstefordon och pappersförbrukning. Genom att jobba aktivt med miljön försöker vi ständigt att minska vår miljöpåverkan och våra CO2-utsläpp. Klimatkompensationen är ett komplement till Långholmen Hotell & Restaurangs miljöarbete.

Trädplantering

Vår klimatkompensation går, genom Zeromission, till trädplanteringsprojektet ”Trees for global benefit” i Uganda, i samarbete med småbrukare. Träden ger värdefulla ekosystemtjänster,
bland annat genom den koldioxid som binds, men även genom tillgång till ved, timmer, frukt och ökad klimatanpassning, vilket skapar en tryggare livssituation.