Hållbara Restauranger

Vi medverkar i nätverket ”Hållbara Restauranger”. Vi kände att vi behövde utveckla och bli tydligare med vårt miljöarbete. Vi gör mycket, men hur förmedlar vi vårt arbete och kan vi få våra gäster mer medvetna om sin betydelse i kedjan?

Samverkan för en hållbar restaurangnäring

Hållbara Restaurangers vision är att börja påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation, Ekonomi. Det hela, naturligtvis, med gästen i centrum. Att äta på restaurang ska vara en trevlig upplevelse!

Anledningen till att vi har gått med i Hållbara Restauranger är att vi idag har ett etablerat miljöarbete sedan länge och är Svanenmärkta. Däremot är vi inte så bra på att berätta om allt vi gör. Vi vill också få inspiration och verktyg att jobba med vissa viktiga frågor. Det är en utmaning att jobba med hållbarhet inom restaurangbranchen. Det finns många olika märkningar som man ska känna till och veta vad de innebär, vilka gör verkligen skillnad? Sen vill vi ju kunna öka andelen grönt/vegetariskt men också minska matsvinnet. Det är en utmaning att kunna skapa förändring i beteenden och konsumtion. Att göra medvetna val är något som vi ser mer och mer, hos både företag och privatpersoner. Vi måste möta den efterfrågan från våra gäster och vara transparenta och tydliga i vår kommunikation. Vi måste också bli bättre på att ha en ständigt pågående dialog med våra leverantörer och ställa krav på att råvaror etc. är hållbara. Genom att samverka med Hållbara Restauranger så skapar vi en bättre miljö till restaurangen och för våra gäster.