Miljöansvar

Att engagera oss i miljöfrågor har vi gjort sedan 1990 då några medarbetare startade en miljögrupp. Idag är hela anläggningen Svanenmärkt genom Nordisk Miljömärkning, som både är ett kvitto på vårt existerande miljöarbete men som också pushar oss att höja våra krav och mål för varje år. Förutom mer uppenbara saker som att källsortera, använda miljömärkt papper och kemikalier så omfattar vårt arbete även andra miljöfrågor som energi- och vattenförbrukning, CO2-utsläpp och transporter.

Miljömärkt hotell

Vi försöker hela tiden att hitta nya områden vi kan förbättra! Vårt ansvar för miljön är en ständigt pågående process, vi kan aldrig luta oss tillbaka och tänka att nu har vi gjort vårt. Som miljömärkt hotell är det viktigt att miljöansvaret finns hos alla i huset. Från housekeeping, vaktmästeri, kök, reception m.fl. Vi vill också få med oss våra gäster, att de också kan göra skillnad från miljön.

Svanenmärkta

Att svanenmärka Långholmen är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt.

Miljöarbete

Redan 1990 började en grupp entusiastiska medarbetare på Långholmen att engagera sig i miljöfrågan. Det var då den första miljögruppen bildades.

SOS Barnbyar

Långholmen är barnbyfadder till SOS Barnbyn Mamelodi i Sydafrika. Just nu bor 84 barn i själva barnbyn men utöver det hjälper man 254 barn och deras familjer i det närliggande samhället.

Klimatkompensation

2012 tog vi ett beslut att kompensera för vår klimatpåverkan. Vi klimatkompenserar idag för uppvärmning, elektricitet, tjänsteresor, tjänstefordon och pappersförbrukning.

Hållbara Restauranger

Vi medverkar i nätverket "Hållbara Restauranger". Hållbara Restauranger är består av leverantörer och restauranger vars vision är att påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart.

Rädda mat via Karma

Rädda goda måltider som blivit över från Långholmen till halva priset i appen Karma. Ett smidigt och gott sätt att minska på matsvinnet.

Matfilosofi

Som restaurang har vi ett stort ansvar för vad vi serverar på tallriken. Våra gäster ska vara säkra på att vår mat är lagad från grunden med på de bästa råvarorna.