Bakom putsen lurar nya nummer

Dolda byggnadsdetaljer från mitten av 1800-talet hittades under en renovering av rastgårdarna på Kronohäktet.

Nya nummer i rastgårdarna

Vi fick en liten överraskning när vi började renovera väggarna i rastgårdarna på Kronohäktet. När putsen knackades bort hittade vi den ursprungliga färgen och den gamla numreringen på de nio rastgårdarna från 1860-talet.

Rastgårdarna på Långholmen är unika från den tidsepoken då dessa fängelser byggdes. I Sverige uppfördes 47 stycken länsfängelser mellan åren 1846-1914. Alla dessa härrör nästan alla från ett politiskt beslut från 1841 att man skulle uppföra länsfängelser från Ystad till Haparanda.

Idag är Kronohäktet målat med en mera klassisk stockholmsgul men huset var en gång i tiden rödslammat och även dekorerat med vita streck (murfogar) för att efterlikna ett murverk.

Ville inge pondus och respekt

Detta var typiskt för senare delen på 1880-talet då man blickade tillbaka till tiden då de stora renässansslotten byggdes i riktigt tegel.
Istället för att använda dyra material så jobbade man mer på ytan med ”kulissestetik” för att uppnå denna illusoriska effekt. Allt för att ge byggnaden tyngd och respekt.

Det var i början av industrialiseringen som detta blev väldigt populärt men som med tiden skulle komma på skam. Kronohäktet fick sitt nuvarande utseende 1887 då all husen målades i dagen gulockra.

Ansiktslyftet klart i november

Snart är rastgårdarna fina igen och det gamla nummerschablonerna kommer att bevaras för all framtid. Men Rastgårdarna kommer inte bli slamfärgade röda utan bevara den nuvarande klassiska Stockholmsgula. Den 2:a december 2017 kommer vi att återinviga dom med vår julmarknad.

Läs mer om Långholmens historia här