Långholmen i Stockholm

Hotell, vandrarhem, konferens och wärdshus

Vi har mycket att erbjuda! Hos oss kan du boka boende, vandrarhem eller hotell, naturnära konferenser – mitt i Stockholm, bord på vårt mysiga wärdshus eller en rolig aktivitet med randiga förtecken. Här finns dessutom en rik historia, präglad av det forna fängelset som lades ner 1975. Välkommen till Långholmen!

Sportlov i Stockholm

Passa på att boka in hela familjen på sportlov på Långholmen mitt i Stockholm.

Brunch

Välkommen att boka redan nu. Varför inte ge bort en brunch för två som ett presentkort? Gå in och beställ i vår webshop.

Afternoon Tea

Vi gör nu ett uppehåll med vår Afternoon Tea och börjar igen på lördagen 30/1. Välkommen att boka redan nu. Varför inte ge bort en Afternoon Tea för två personer som presentkort? Gå in och beställ i vår webshop.
Speciellt vill vi tacka vår ciceron i fängelset. Varför har inte alla museum så engagerade guider? Eva Woojärv

Långholmens historia

Långholmen är, som hörs på namnet, en långsmal ö. I äldre tid bestod ön av magra betesmarker mellan kala berg. Man har funnit spår av forntida boplatser från så tidigt som 900-tal. På 1800-talet hittades här en silverskatt med tyska mynt, präglade på 900-talet. Första gången ön omtalas i historien är 1435 då medeltida dokument berättar att Sveriges riksråd höll ett möte på Långholmen.

Vi är Svanenmärkta!

Att svanenmärka Långholmen är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt.