Tellander

Boka här

I den stränge direktör Tellanders forna bostad kan både hård disciplin råda och kreativiteten flöda. Mötesrum för upp till 25 personer.

Vårt konferensrum Tellander ligger i anslutning den omtyckta del som vi kallar Direktörssalongen. Rummen är uppkallade efter forna fängelsedirektörer, både omtyckta och mindre omtyckta. Här finns det gott om sittgrupper för kaffepauser och grupparbeten.

Fakta

Biosittningupp till 25 personer
Skolsittningupp till 19 personer
Öarupp till 18 personer
U-bordupp till 15 personer
Mått4,4m x 8,5m

Finns i salen

LCD-projektor - TV/Video - Whiteboard - Blädderblock - Trådlöst internet - Mineralvatten & godis - Block & pennor - Bordsryttare

Lite historik...

Efter en rad svaga chefer som var dåliga på att upprätthålla disciplinen, tog en stark man, Frans August Tellander, över styret på Långholmen 1854-1866. Tellander hade varit kompanichef vid kronoarbetskåren vid Strömholm och beskrivs som en kraftkarl. Han blev den förste att införa ett riktigt skräckregemente på Långholmen och lär ofta ha slagit fångarna med sin specialkäpp, ”daggen”. Han kom snabbt att bli en både avskydd och fruktad chef. Han lyckades, med sina hårda metoder, få slut på spritsmugglingen.

Tellander hade inte tjänstgjort många veckor när det stora myteriet utbröt. Det var på Luciadagen 1854 och kom att bli det allvarligaste fångupproret i Långholmens historia. Det började med att en av vaktknektarna, som tidigare hade skött insmugglingen av sprit till internerna, hade ”fifflat” med leveransen. Endast halv ranson hade kommit till det avtalade gömstället. Detta gjorde att några berusade fångar började kasta sten på vaktknekten Törnblom, som levererat för snålt. Fler berusade interner anslöt sig till upproret, som resulterade i ett försök till massrymning. Man slogs, kastade sten, började elda planlöst och bröt upp celldörrar under det att fler fångar anslöt sig till mobben. För att kväsa upproret tillkallades arbetare från Bergsunds fabriker som anslöt med hackor och spadar. Till slut tillkallades även livgardet. Tumultet slutade med att en tidigare fängelsechef, Ekenstjerna, talade fångarna tillrätta och fick dem att återgå till sina celler.

Under tiden hade en del fångar brutit sig in i kyrksalen och lär även ha tullat på nattvardsvinet. Resultatet blev att vaktknektarna avskedades och de inblandade försattes på vatten och bröd i 28 dagar. Efter upproret fortsatte direktör Tellander med sin kadaverdisciplin, vilket medförde att rymningar blev betydligt färre och arbetsprestationerna större. Samtidigt talar också metoderna sitt tydliga språk. 1855 pryglades var femte fånge som brutit mot reglementet. Den vanligaste förseelsen var att internerna visat ”sturskhet mot vaktpersonal och ledning”.

1867 upphörde Tellanders skräckregemente med att han avskedades av dåvarande generaldirektören Vilhelm Stråle.