Vi är Svanenmärkta!

Att svanenmärka Långholmen är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt.

MILJÖMÄRKA LÅNGHOLMEN

2009 bestämde vi oss för att miljömärka anläggningen. Vi valde svanmärkning eftersom vi ansåg att det var den största och mest seriösa miljömärkning som fanns. Det var också ett viktigt beslut för ett fortsatt miljöengagemang. Att miljömärka hotellet skulle ha inneburit en märkning av hela verksamheten, men vi valde att gå ännu längre. Vi lämnade även en ansökan om en Svanmärkning av vår restaurang. Långholmens Wärdshus var den första restaurangen på Södermalm i Stockholm att bli Svanmärkta och är en av 40st Svanmärkta restauranger i Sverige.

Svanen

Miljömärket Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. För att nå dit är det viktigt att alla hjälps åt och väljer miljömärkta produkter. Att svanenmärka Långholmen är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även långsiktigt. Vi vill genom detta göra det möjligt för dig att använda världens knappa resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Här kan du konsumera med ett gott samvete! Och du – ett rent miljösamvete gör att man sover lite bättre.

Svanenmärkt Hotell, Konferens och Restaurang

Licens nr 3055 0069