Klimat- kompensation

2012 tog vi ett beslut att kompensera för vår klimatpåverkan.

Klimatkompensation

Till en början har vi valt att klimatkompensera för uppvärmning, elektricitet, tjänsteresor och tjänstefordon. Totalt kompenserar vi idag för 157,4 ton CO2, vilket innebär att vi planterar två träd per dag. Att jobba aktivt med miljön har dock inte inneburit att vi lyckats stoppa alla CO2-utsläpp. Därför har vi nu fattat beslut att klimatkompensera för en del av våra utsläpp och vi har valt att stödja Zero-missionprojektet i Gorongosa National Park i Sofala, Mozambique. Ett trädplanteringsprojekt som stärker de lokala böndernas möjlighet för utveckling, vi bidrar med att plantera två träd om dagen.

Trädplantering

Företaget You&We har hjälpt oss att beräkna vår miljöpåverkan och vi har valt att klimatkompensera genom ett trädplanteringsprojekt i Moçambique. Projektet är ett samarbete med certifieringsorganet Plan Vivo och certifierade organisationer i respektive land där trädplanteringarna sker. Metoden kallas skogsjordbruk (agroforestry) vilket innebär att småbönder kombinerar odling av skog och övriga grödor som de behöver för egen konsumtion och försäljning. Bönderna får löpande rådgivning och hjälp att planera sin användning av marken.

Gorongosa National Park i Sofala, Moçambique

Nationalparken Gorongosa i Moçambique har varit utsatt för skövling under inbördeskriget på grund av flyktingströmmar och bosättningar. Målet med projektet är att vända den negativa trenden som startade med inbördeskriget. Tillsammans med lokalinvånarna, som lever intill nationalparken, utvecklas och implementeras en affärsmodell som innehåller verktyg för ett hållbart skogsbruk. Detta leder till både miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar.